Question: Wat vragen op eerste date?

Welke vragen stellen om iemand te leren kennen?

Lijst met 20 leuke vragen om elkaar beter te leren kennenWelke dag of welk moment uit je leven zou je willen herbeleven?Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd?Wat is het spannendste wat je hebt gedaan of meegemaakt?Wat is de mooiste herinnering aan je ouder(s)?Waar ben jij het meest dankbaar voor?More items •29 May 2020

Hoe kan je iemand beter leren kennen?

Gesprekken vormen een van de beste manieren om iemand beter te leren kennen. Iemands aandacht trekken door te praten kan het bericht overbrengen dat je hem of haar beter zou willen leren kennen. Gebruik verschillende hulpmiddelen om je gesprek te beginnen. Je kunt de persoon benaderen door een sms of e-mail te sturen.

Wat kan je van iemand leren?

Wat kan ik leren van andere mensen?Steun.Spiegel.Trigger.Voorbeelden van omgaan met steun. Ontvangen. Voorbeelden van omgaan met spiegels. Als je veel waarde hecht aan eerlijkheid, kun je gespiegeld worden door mensen die oneerlijk zijn: liegen/bedriegen. Voorbeelden van omgaan met triggers.8 Jul 2015

Reach out

Find us at the office

Ravi- Hoult street no. 33, 84286 Santo Domingo, Dominican Republic

Give us a ring

Shammah Ceragioli
+38 858 597 690
Mon - Fri, 9:00-15:00

Join us